Державна реєстрація


Підприємницької діяльності

Статус підприємця в Україні досягається шляхом державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації забороняється. Державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності здійснюють виконавчі комітети міських, районних у містах Рад народних депутатів або районні (а також районні в м. Києві і м. Севастополі) Державні адміністрації за місцезнаходженням керівного органу (правління, дирекції та ін.) чи місцем проживання суб’єктів бізнесу.

Законодавством визначено також органи, які здійснюють державну реєстрацію окремих видів суб’єктів господарського права. Так, господарські товариства, що займаються банківською діяльністю, реєструє Національний банк України в порядку, визначеному Законом України Про банки і банківську діяльність. Фондова біржа підлягає державній реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до Законів України "Про підприємство", Про підприємництво, постанови Кабінету Міністрів України Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності вироблено систему дій для реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Які документи потрібні для реєстрації?

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність Без створення юридичної особи, подають такі документи:

· реєстраційну картку встановленого зразка, яка водночас є заявою про державну реєстрацію (її ви отримаєте у виконкомі). У разі потреби орган державної реєстрації надає допомогу в заповненні картки;

· довідку (або її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (ДРФО). Нагадаємо, що зазначену довідку фізична особа отримує особисто в органі податкової служби за своїм місцем проживання;

· документ, який підтверджує внесення плати за реєстрацію. Про реквізити для платежу можна дізнатися в органі державної реєстрації;

· дві фотокартки.

При поданні в орган державної реєстрації зазначених документів громадянин повинен пред’явити Документ, що засвідчує особу.

Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – Юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа подають до органу державної реєстрації такі документи:

· рішення власника або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Таким рішенням за наявності двох і більше власників (або уповноважених ними органів) є засновницький договір, а також протокол установчих зборів у випадках, передбачених законом;

· статут (якщо це передбачено законодавством щодо створюваної організаційно-правової форми господарювання). Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали). Вони не повинні містити положень, що суперечать законодавству, відповідальність за що несе заявник. У разі коли власником (власниками) суб’єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом;

· реєстраційна картка, заповнена у трьох примірниках (крім ідентифікаційного коду) і підписана заявником, яка водночас слугує заявою про державну реєстрацію;

· документ, який підтверджує внесення плати за реєстрацію (копію платіжного доручення або оригінал квитанції);

· довідку банківської установи, що свідчить про внесення до статутного фонду суб’єкта частки, передбаченої законодавством;

· якщо місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності обрано не місце проживання одного із засновників, а інша адреса, додатково додається договір, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо);

· якщо засновником (або одним із засновників) є юридична особа, додатково додається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Якщо ця юридична особа – нерезидент, то подається документ, що свідчить про реєстрацію її в державі місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений у країні видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі. Також цей документ може бути засвідчений в посольстві держави в Україні та легалізований в МЗС.

Плата за реєстрацію

За державну реєстрацію встановлені такі розміри плати:

· за державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності (реєстраційний збір): для громадян-підприємців – 1,5, для юридичних осіб – 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно 25,5 грн і 119 грн );

· за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності – у потрійному розмірі реєстраційного збору;

· за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності – 30 % реєстраційного збору;

· за видачу дубліката посвідчення про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – 10 % реєстраційного збору.

Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку зі зміною законодавства здійснюється безплатно, якщо інше не передбачено законом.

Видача та переоформлення свідоцтва про державну реєстрацію

За наявності всіх документів орган державної реєстрації зобов’язаний протягом не більше П’яти робочих днів з дня їх надходження (а за бажанням заявника при сплаті потрійного реєстрового збору – протягом 1 дня) внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності та видати Свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи або з ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів.

За кожний прострочений день орган державної реєстрації повинен сплатити заявнику 20 % реєстраційного збору, але не більше розміру внесеної заявником плати за державну реєстрацію.

Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

Підрозділи суб’єкта підприємницької діяльності – філії (відділення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації. Але ж потрібно повідомити про це орган реєстрації для внесення відповідних додаткових відомостей до вашої реєстраційної картки.

Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться в такому ж порядку, як і їх реєстрація, у разі зміни:

· назви;

· організаційно-правової форми;

· форми власності.

Суб’єкт підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов’язаний подати документи для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни у друкованих засобах масової інформації.

До органу державної реєстрації необхідно звернутися також в наступних випадках:

· Внесення змін (доповнень) в установчі документи, Які не потребують перереєстрації. Суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний подати до органу державної реєстрації по 2 оригінали та по 1 копії документів, завірених в установленому порядку, в яких наведено зазначені зміни (доповнення), внести їх до своєї реєстраційної картки та сплатити збір за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів;

· Зміни прізвища, ім’я чи по батькові підприємця-громадянина. Для одержання нового свідоцтва він повинен в 10-денний термін з моменту настання зазначеної зміни подати до органу державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними змінами, документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я чи по батькові, одну фотокартку та документ, що підтверджує внесення плати (10 % реєстраційного збору – як за видачу дублікату);

· Зміни місцезнаходження (місця проживання) суб’єкту підприємницької діяльності. Якщо ця зміна відбувається у межах одного адміністративного району, підприємець повинен у 7-денний термін з моменту настання такої зміни подати до органу державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними змінами та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію для внесення відповідних змін.

SdfЯкщо ця зміна пов’язана із зміною адміністративного району (міста), то в той же термін до органу державної реєстрації за попереднім місцезнаходженням необхідно подати заяву та копію документа, що засвідчує зміну місцезнаходження (місця проживання), а в 30-денний термін після цього подати до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну картку з внесеними змінами та оригінал свідоцтва для внесення в нього відповідних змін.

· Втрати (знищення тощо) свідоцтва про державну реєстрацію. Для одержання дубліката свідоцтва до органу державної реєстрації подаються: заява про видачу дубліката; підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва про державну реєстрацію із зазначенням ідентифікаційного коду чи ідентифікаційного номера; документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката.

=========================
1